بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان کردستان

۵۰۰ نفر از دانش آموزان پایه هشتم، نهم و دهم استان در یک اقدام ابتکاری، در مسابقه شهر ریاضی شرکت کردند. به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی پزوهشی کردستان، معاون آموزش متوسط...
بیشتر بخوانید

دانشگاه علوم پزشکی کردستان، میزبان همایشی با حضور دانشجویان برای اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر بود. به گزارش خبرنگار سازمان بسیج علمی پژوهشی کردستان، شیرزادخوانچه سپهر...
بیشتر بخوانید

مقام اول جشنواره ایده های برتر کسب و کار به هسته فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور سنندج رسید. به گزاش خبرنگار سازمان بسیج علمی پژوهشی کردستان، بهاره توانا توانست با...
بیشتر بخوانید

خواهران مخترع کردستانی موفق به اختراع شلوار طب بادی برای درمان دیسک کمر و آلتروز شدند دکتر عطاالله حیدری مدیر تحقیقات و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان با بی...
بیشتر بخوانید

نشست تخصصی فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در آموزشهای مهارتی در سنندج برگزار شد. به گزارش خبرنگار سازمان علمی پزوهشی کردستان ،مدیرکل آموزش فنی حرفه ای کردستان گفت: د...
بیشتر بخوانید